Alla konsultbolag är unika på något sätt och Metallkapital är inget undantag. Vår styrka baseras på en analys av helheten och en överenskommelse om ambitiösa och realistiska mål för verksamheten. Vår ansats är en strävan att uppnå det bästa möjliga resultatet för bolagets värdeutveckling.

 

Metallkapital är specialiserat på rådgivningstjänster inom affärsutveckling och finansiering till metallindustrin, i alla led från gruva till halvfabrikat. Mångårig egen erfarenhet i ledande positioner i både noterade och onoterade bolag ger oss en unik bas att inte bara föreslå utan också genomdriva förändringar som ökar bolagets värde.

 

Prova vår gemensamma bas av 50 års framgångsrikt arbete inom entreprenörskap, management-rådgivning och företagsfinansiering – om du vill uppleva en riktig skillnad!

 

Gör det på riktigt – då blir det på riktigt!

 

 

Rådgivning

 

Vi har erfarenhet inom

 

-Företagsfinansiering, både privatplacering och publika aktieemissioner

-Strategisk företagsledning och affärsutveckling

-Företagsförvärv, värdering och due diligence (genomlysning)

-Sanering, rekonstruktion och interim företagsledning

-Riskhantering i alla delar av företaget

-Relationer med och PR-arbete för investerare

-Företagsinternt förbättringsarbete i alla delar

 

Metallindustrin från gruva till halvfabrikat har flera unika egenskaper som vi är väl förtrogna med: Liten eller ingen kontroll över prissättningen av produkter och valutan de handlas i är parametrar som alltid existerat. De stora svängningarna i metallpriser och valutakurser under de senaste tio åren har dessutom skapat en ekonomisk realitet som blivit mer komplex, utmanande och instabil.

 

Metallkapitals arbete utgår alltid ifrån en solid och underbyggd riskhantering som medför att strategi och implementering blir den bästa möjliga i rådande situation.